3 תשובות
לא חושב שאפשר ואם אפשר זה מאוד קשה
אי אפשר