6 תשובות
מה קרה?
שואל השאלה:
אני במשבר קצת
למה
שלח פרטי
מוזמן לשלוח
מוזמן לשלוח הודעה