5 תשובות
לא מטריד. בהצלחה!
אם אתם בקשר טוב אז תציע לה למה לא?
למה מטריד
אם אתם מדברים כבר כמה חודשים תפגשו
לא יראה
אם אתם בקשר טוב אין בעיה שתפגשי
1N