תשובה אחת
שואל השאלה:
לא העבירו לי בטעות...
העבירו בכוונה להעביר אבל אני רוצה לדעת אם הבן אדם יכול לבטל את זה עד שזה יגיע