2 תשובות
אם עדיין לא אמרו לך לקנות אל תקני, תקחי עד שיגידו לך אם בכלל
תלוי בבית ספר, תשאלי