8 תשובות
מזרחי
איכס לא נמשכת
לא כדאי לך
ערס
לדעתי זה ממש יפה.
שואל השאלה:
ועם רק אחד מהם אזה עדיף? חוץ מבאוזן