2 תשובות
ניראלי 200.
50 באחת
אם אני לא טועה בדקתי ועוגיה זה 32 אז תעשי חישוב לבד