2 תשובות
כן שמעתי שתיקתוק ומיוזקלי התאחדו
טיפה ירדה