14 תשובות
חיצונית-7
פנימית-9
כי אף אחד לא מושלם...
חיצונית - 8
פנימית -7
חיצונית-7
פנימית-9
אנונימית
שואף ל0
חיצונית-5
פנימית-7
חיצונית - 7
פנימית - 8.5
למי אכפת יא זבל אנושי תסתכלי על האופי
חיצונית 8
פנימי 8
שואל השאלה:
מענין אותי בכמה אנשים מעריכים את עצמם זה הכל לא עמדתי ושמתי סנדרטים מה יפה ומה לא...
אנונימית
חיצונית 8
פנימית 9
חיצונית - 6.5
פנימית - 7
חיצוני 8
פנימי 5
חיצונית 9.5
פנימית 8
אנונימית
חיצונית-7
פנימית 9