4 תשובות
הנדסת מכונות?
מדריכת סימולטור
שואל השאלה:
מדריכת סימולטור כתוב שצריך לזה 5 יחל מתמטיקה... זה פחות אני
אנונימית
פקחית טיסה, מנטית, פקמצית, משקית בטחון מידע