7 תשובות
ככה
אנונימית
כהה
כהה.
כהה
בהיר!(;
אנונימית