11 תשובות
יפות.
אוללה אוללה
ישראליות
לא משהו
אוללה אוללה אבל הנימוסים קמסי קמסה
מושלמות
אוללה
אה כבר כתבו
נו מהה
מגוונות
היחידות בעולם שיגידו לך כפרע עליך
אבל הנימוסים
קומסי
קומסה
קומסי קומסי קומסה!