8 תשובות
7 לישראל 2 לאליאב 1 לאביבית
חולה על אביבית ואליאב אבל לישראל הכי הכי מגיע
שואל השאלה:
^ישראל בגמר!! הוא לא מועמד להדחה
אנונימי
10 לאביבית משני מכשירים בנתיים
5 אביבית 5 אליאב
אהה נכון אז 5 אליאב 5 אביבית
אליאב, רועי, אביבית