5 תשובות
אנשים שהתכתבת איתם
אנשים שהתכתבת איתם או שאתה עדיין מתכתב איתם
אנשים שדיברת איתם פעם
מי שהתכתבת איתם בעבר