5 תשובות
ניראה לי שכן
תמיד יש מוניות אז כן אני חושבת שכן
אני חושבת שיש
יש