8 תשובות
כע
יהודי אירופה נחשבים אשכנזיים אז אם הם יהודים כן.
כן היהודים
הפולנים הנוצרים לא
כן