4 תשובות
כן
ErO
נראה לי שכן
זו לא מצווה שמקיימים רק בארץ ישראל
נראה לי שכן