6 תשובות
מה הקשר
אנונימית
הם יורים לכיוון מזרח לא צפון
שואל השאלה:
מה מה הקשר באר שבע יותר רחוק
אנונימי
הם פשוט כיוונו לכיוון מזרח לא הבנתי מה הקשר
אנונימית
הם פשוט ירו אלינו לא התחשק להם לירות עליכם סליחה
כי אתם מקופחים זה למה