2 תשובות
להגיד מספר פרקי תהילים לפי בחירתכם. נהוג לקרוא פרק קי"ט שזה פרק שהפסוקים הראשונים שבו מתחילים ב"אלף" אח"כ הפסוקים מתחילים ב"בית" וכן על זה הדרך עד "תיו". אז נהוג לקרא את האותיות שמרכיבות את שם הנפטר. אם יש עשרה גברים אומרים קדיש. ונהוג לתת צדקה באותו יום.
יצחק
איני יודעת תשובה ישירה לשאלה.
אבל מי שבטח יודעת.
וכן בכל נושאי עילוי נשמה לזכות הנפטר

מנסיוני מי שמומחית גדולה בתחום הזה
ובכל התחום הקבלי המיסטי הרוחני
ויודעת להמליץ לפי הקבלה והיהדות מה לעשות שיהיה הכי טוב לנשמת הנפטר

היא הקבליסטית הרבנית יפה כהן המברכת מבני ברק.

הטלפון שלה אליו התקשרתי הוא 035781553
יעל