7 תשובות
כן
כמובן
אם כן כנראה שהוא מרגיש אליה הרבה
xm1
כן
כן