8 תשובות
400 ומשהו.
350+
לא סופרת כי זה לא הקטע בסטיפס.
אני יותר עונה מאשר שואלת...