4 תשובות
תשכח מימנה.
אתם נפרדתם,היא התקדמה,לא מגיע לך להיתקע ולשקוע בדיכאון בגלל זה.
ErO
אל תחשוב על זה, מה שהיה ביניכם עבר. תן לזמן לעשות את שלו.
מה שהיה היה, עברו חודשים, תנסה להמשיך הלאה
תישכח ממנה ותמשיך הלאה .