7 תשובות
כן.
ברור
וואלה.... עד כמה שלי יש אותה סיטואציה
כנראה העדיפות זה לוותר