11 תשובות
פשוט להגיד להם
לענות להם בארבע מילים
תפסיק לשאול שאלותבשלושהמילים
הם מתלהבים שזה תמיד מגיע לשאלות החמות אז זה לא נגמר
מספיק כבר יחופרים
אתם משועממים מדי
אהבתי
לשאול בלי אנונימי
לרשום את התזובה הכי ארוכה בעולך
סתמו תפה עכשיו
מה?