8 תשובות
גולשים בערך 2000
כמה משתמשים יש? מיליון+
1-2 אלף יום יומי
10-20 אלף לא יום יומי
בכל יום יש 21000 כניסות לאתר
בישראל? 1000 בערך
200000 תיקון
חופש גדול
אז בואו נגיד מליון ומשהו
כמה אלפים טובים...