4 תשובות
מה זה משנה
שואל השאלה:
כי אני בן
מביאים לאחות.
זה קצת מוזר שאחות תביא לאח שלה צמיד שכתוב סיסטר..
צמיד שמביאים לאחות