6 תשובות
110 כפול 0.3
שואל השאלה:
כן אבל איך עושים תרגיל
אנונימית
30 חלקי 100 כפול 110
ואז התוצאה היא 30
אז 110-30 זה המחיר
110 חלקי 10 זה 10 אחוזים
שזה 11
אז 11 כפול 3 זה 30 אחוז
ההנחה היא 33 שקלים
המורה שלנו אמרה לנו שלא נחשב ואז נחסיר פשוט נחשב את ה70 אחוז וזה המספר
הכי פשוט תמיד לחלק את הסכום ב10
נניח 110 חלקי 10 זה 11 גם את ה30 תחלקי ב10 זה יוצא 3 ואז תכפילי 11 ב3 יוצא ש30 אחוזי הנחה זה 33 שקלים זאת אומרת הבגד יעלה לך 110 פחות 33 סך הכל 77 שקלים.
עוד דוגמא אם נניח יש 5 אחוז הנחה על בגד בעלות 110 שקלים אז שוב את עושה 110 לחלק ל10 שזה 11 ואת זה את מחלקת ל2 כי 5 זה חצי מ10.זה יוצא 5 וחצי שקלים הנחה.
אם את רוצה למצוא אחוז מתוך 110 מחלקים את ה5.5 ב5 ויוצא 1.1
דרך קצת מסובכת אבל הכי פשוטה לדעתי להבנה ויישום