4 תשובות
פרט הסבר ונמק
שואל השאלה:
גברים משרתים יותר מנשים, יכולים להכריח גברים ללכת ליחידה קרבית גם אם הם לא רוצים ולנשים זה לא ככה
אנונימי
בצבא ספציפית אולי אתה צודק. בעבודה ובחיים מעבר לצבא, זה ההפך.
וואי נו באמאשך ככה אתה מפרט בכל המבחנים שלך