4 תשובות
כן כל עוד זה לפחות מרחק שתי תחנות כמדומני
כן זה חובה לשלם לך נסיעות
את משלמת רגיל ובמשכורת שלך את צריכה לראות שיש החזר נסיעות זה חובה