7 תשובות
לפי ציור?
האיש שעומד למות
איש תלוי
זה לא הגיוני, אם יש מילה אחת וברגע שהם צודקים הוא חושף אות מהמילה הם כבר יודעים את המילה. DAF?
אנונימי
קונטקט?
אנשים מה איש תלוי איש תלוי לא עובד ככה, בקונטקט מישהו בוחר מילה, ואז הוא חושף את האות הראשונה. השאר צריכים למצוא מילה שמתחילה באות הזאת ושלפחות 2 יאמרו אותה בבת אחת, לפני שמי שבחר את המילה המקורית מבין מה המילה שלהם ופוסל אותה.
אז הוא חושף עוד אות, ואז הם צריכים לומר מילה שמתחילה ב2 האותיות שהוא אמר, וכו'.
לדוגמא אנציקלופדיה.
אז אני רוצה לומר אריה, ואני רומזת "מלך החיות!".
אם מי שבחר אנציקלופדיה מבין, הוא אומר "אריה" ופוסל את המילה. אם לא, למישהו אחר שמשתתף גם מבין, הוא אומר "קונטקט" ואז סופרים עד 3 ואומרים את המילה.
אם כל אחד מאיתנו אמר מילים שונות, לדוגמא אני אמרתי אריה והוא אמר אורז (כי ברור שמלך החיות זה אורז), שתי המילים נפסלות.
אם אומרים מילה בלי לומר קונטקט ובלי לספור, היא גם נפסלת. נניח אם זרקתי את המילה אריה סתם ככה.
אם הצלחנו לעשות קונטקט, עוברים לאות הבאה, נ.
עכשיו צריך לתת מילה שמתחילה באנ. לדוגמא אנשים.
אם אתם חושבים על אנציקלופדיה, ואומרים "משהו עם הרבה מידע בתוכו!", אסור למי שבחר את המילה לפסול אותה. אם אתם מצליחים לומר אותה, ניצחתם. אם פסלתם אותה, הפסדתם. אם הוא הגיע לאות האחרונה ולא מצאתם את המילה, הפסדתם.
והוא חייב לומר כמה אותיות יש למילה בהתחלה.