7 תשובות
אני בטוחה שאת לא לבד
אני בדיוק להפך
אני להפך
אני אוהבת גם וגם
הפוכה מימך