6 תשובות
חודש כמעט
חודש פחות יום
חודש בערך
אוי מי גאד מה שבוע מה שבוע?! יש עוד 29 ימים בדקתי:) יש עוד יותר מ3 שבועות
בערך חודש
תחלקי איתי את האקונומיקה אני גם צריכה

לשאלה: בערך חודש