5 תשובות
שתי מים
תשתי מים ותכחכחי בגרון
תשתי מים
אם את מרגישה משהו בגרון? כמו גוש?
אז סביר להניח שזה לא נתקע אלא סתם צורה של הכדור בגרון.
אני חושב שהיית נחנקת אם לא היית בולעת את הכדור
*זה לפי דעתי אני לא רופא או משהו*