4 תשובות
מצחיק
מה זאת אומרת?
זה לא מצחיק
גיחכתי בקול