15 תשובות
כן
האמת שכן אבל ממש הזנחתי את זה לאחרונה, אני מקווה למצוא זמן ולחזור לזה
מאוד.
חודש לוקח לי לקרוא חצי ספר
כן
כן
זו שאלה או קביעה? אין שם למעלה סימן שאלה.
זה כל חיי בערך.
מאוד!!!!