4 תשובות
כן
מזה? סליחה על הבורות
שואל השאלה:
אפליקציה שהולכים ומקבלים על זה כסף