24 תשובות
39,16
xm1
בת 15
מידה 40
בן 14 מידה 46 חחח וכבר מרגיש לפעמים תסוף של הנעל
18,40
39 בת 16
41
13 וחצי
בן 17 ו43
37, בת 13
אנונימית
14 - מידה 33
בת 16.5, 40-41
בת 12
39
לא ספאם
16 37
בת 16 וחצי מידה 36
בת 17, 38-39
אנונימית
39
בת 13.6
13 ,39-40 ולפעמים 38
אנונימית
ג18 מ 40
17, 42-43 לול
אנונימית
בת 16 מידה 35,6