7 תשובות
כדורגל ראשים
אוטובוס בית ספר או משהו כזה.
זה היה בגיל 6..
אחותך
אש אדמה מים אוויר, ברק אובמה בארץ הפלאות וברק אובמה בארץ האגדות
גם אני אהבתי את אש אדמה מים אוויר, אהבתי לשחק את כל הסדרה של המעבדה של האל
מלחמת העידנים קל ילדות שלי
המעבדה של האל.