תשובה אחת
לכתוב את מספר כרטיס האשראי הפוך ממה שכתוב עליו, ואז הוא יהפוך את זה והמספר יהיה רגיל