תשובה אחת
אני לא הייתי מחכה כי יכול להיות שהם לא מתכוונים להציע