9 תשובות
הייתי מנסה להתחבר איתה ולדבר איתה
מתנהגת טבעית
כנראה היינו מדברים על זאב צעיר
טבעי
ואו היינו מדברים על סוגי אלכוהל וסמים ולול הייתי אונסת אותו חלום חיי
בגלל שאני ביישנית בטירוף בטח הייתי מסמיקה ובוהה ברצפה ומתפללת שהאדמה תבלע אותי,
או שהייתי מנהלת שיחה בכוח (תלוי כמה אני מכירה אותו)

אבל אל תקחי אז זה כפדיחה, אני פשוט ביישנית בקטע קיצוני
אנחנו חברים אז אני מנסה שהיינו משחקים בבקבוקים כמו איזה שתי משעוממים?
אני ביישנית גם בקטע כזה אבל אנשים חושבים שאני כל הזמן מסמיקה אז הסתדרתי
כלום, פשוט מדבר איתה-כי אני מכיר אותה כבר וזה קרה לי אני חושב..