6 תשובות
שאלות עם חילוקי דעות, נגיד על דת או על דברים חלוקים
תשאל משהו על פלוסים, פלוסים עושים נעצים באופן אוטומטי
שאלות על דת, אמונה וכאלה
שואל השאלה:
מזאת אומרת על פלוסים
אנונימי
שאלות על דעה ואז אנשים יעשו פלוסים ומינוסים לפי הדעה שלהם וזה ינעץ את השאלה
שואל השאלה:
נגיד איזה שאלה
אנונימי