תשובה אחת
אני למדתי על השיר האמנם עוד יבואו ימים אם זה עוזר
אבל לא הייתה לנו עבודה עלזה