תשובה אחת
אני קיבלתי זימון לבד אבל לדעתי אני חושבת שהם רוצים לדעת איזה מגמות את בתיכון
אנונימית