5 תשובות
זה כנראה כי הם מתים, אבל כן.
ברור כי הם כבר מתים
איך הם יחזרו לעשות פשעים אם נתנו להם עונש מוות?
מבחינה סטטיסטית זה 100% כי אולי אין להם איך לעשות את זה כי הם מתים?
את יודעת מה? יש מצב