3 תשובות
כי הוא רחב יותר
הגזרה רחבה יותר
מידות משתנות בין דגמים וחברות זה לא מדע מדויק