4 תשובות
פיילוט זה הפרק בראשוו
ככה זה
כי זו. משמעוץ
שואל השאלה:
מה זאת אומרת המשמעות?
אנונימית
זה פרק ראשון