6 תשובות
למחוק ץשובות ושאלות
למחוק שאלות ותשובות, להוריד אמינות
למחוק, לערוך, להוריד אמינות, לשלוח הערות, לחסום ליום
שואל השאלה:
תוך כמה זמן אפשר להיות אמינים פה??
באמינים הכוונה לנאמנים? קריטריון הוותק הוא חצי שנה / שנה החסימה האחרונה
ויש עוד קריטריונים
הם עושים מה שבא להם