4 תשובות
מתעלמים
מתעלמים
מבגרים אותם
וואי זה גרוע, אין דרך להתמודד איתם חוץ מלהגיד להם להתבגר ולחכות שזה יקרה, אינפנטיליות זה דבר מושרש - צריך לתת לו לצמוח (להתבגר).