4 תשובות
לא צריך מרשם
לא צריך מרשם
ErO
בחלק מהמקומות כן
תקני פשוט מחנות טבע
ברוב המקומות צריך מרשם, את משיגה מירשם מהקופה חולים שלך, ומשיגה את השמן מהבית מירקחת